کودک زیبای من

زيبا شدن فرزند

زیبا شدن فرزند در ایام بارداری مادر خربزه بخورد. بِه در ماه های آخر جهت زیبایی و شجاعت و تقویت فرزند مفید است . پدر هم کاسنی بخورد قبل از انعقاد  ...
8 مرداد 1396

بهترين مادر دنياي من

والدینی‌ که بسیار کنترلگر، کمال‌گرا و یا نگران آسیب دیدن فرزند خود هستند، مانع از این می‌شوند که فرزندشان، مسائل را بطور شخصی تجربه کند . و نتیجه، اضطراب زیادیست در فرزندشان ایجاد میکنند.
8 مرداد 1396
1